முதல் பக்கம் பிற விளையாட்டு எம்.எல்.ஏ., வர்ணனை பெண் கோச் மயக்கம்

எம்.எல்.ஏ., வர்ணனை பெண் கோச் மயக்கம்

பெண் கபடி பயிற்சியாளரின் ஜீன்ஸ்- டாப் பற்றி, விழா மேடையிலேயே காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., விமர்சனம் செய்ததார். இதனால், மனம் கலங்கிய பெண் பயிற்சியாளர் மயங்கி விழுந்தார்.


  post-comment  Post a Comments         Email  Email        Share    


உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய
Name
Email
City
Country
(Press Ctrl+g or click thisto toggle between English and Tamil)
அதிகபட்ச எழுத்துக்கள் - 1000
captha
Not readable? Change text.

மேலே உள்ள எண்ணை பதிவு செய்யவும்

avatar
0   0  
(Unlabeled222) 11 years ago Report abuse
Hearty condolence to the coach one who suffer from the hard words of country fruit. Being a member of assembly commanding such non sense way, how can work hard for his people spoiling name of the congress which is struggle for our country independence. please terminate from his post.Login with :
(or)

Forget passwordAll fields required

* User Email
* Password