முதல் பக்கம் கால்பந்து மைக்ரோ சிற்பம் மூலம் கால்பந்து விழிப்புணர்வு

மைக்ரோ சிற்பம் மூலம் கால்பந்து விழிப்புணர்வு

கோவையை சேர்ந்த நகைபட்டறை தொழிலாளி வெங்கடேஷ்,கால்பந்து விளையாட்டு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக சிறிய அளவிலான கால்பந்து வீரர்கள்,பந்து போன்றவற்றை வடிவமைத்துள்ளார்.


  post-comment  Post a Comments         Email  Email        Share    


உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய
Name
Email
City
Country
(Press Ctrl+g or click thisto toggle between English and Tamil)
அதிகபட்ச எழுத்துக்கள் - 1000
captha
Not readable? Change text.

மேலே உள்ள எண்ணை பதிவு செய்யவும்
Login with :
(or)

Forget passwordAll fields required

* User Email
* Password